Kompleksowy system usług IaaS i PaaS
logo

Wyzwanie

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny świadczy usługi centrum danych dla klientów sektora publicznego i firm w regionie zachodniopomorskim. Poszukiwano rozwiązania do efektywnej budowy i zarządzania usługami na bazie nowo wybudowanego Centrum Danych. Projekt był dofinansowany w ramach powiązania kooperacyjnego firm IT w regionie. Park był zainteresowany aby rozwiązanie umożliwiało potencjalną ingerencję w kody źródłowe platformy firm z powiązania kooperacyjnego, w celu budowy innowacyjnych usług i produktów centrum danych w przyszłości.

Ponadto Park Technologiczny chcąc minimalizować ryzyko operacyjne działalności Centrum Danych zainteresowany był, aby kluczowe elementy systemu udostępnione były w ramach darmowej licencji, aby po zakończeniu trwania projektu Centrum Danych było przedsięwzięciem rentownym w obliczu zrealizowania jedynie pesymistycznych prognoz wielkości przyszłej sprzedaży. Dodatkowym celem projektu miało być jak najlepsze wykorzystanie zaplecza sprzętowego posiadanego przez SPNT oraz możliwe skrócenie czasu uruchamiania nowych serwerów do paru godzin. 

Rozwiązanie Softline

W trakcie dialogu konkurencyjnego z dostępnych platform wirtualizacyjnych opartych o rozwiązania Open Source wybór padł na coraz popularniejszą i rozwijaną przez szerokie grono firm (m.in.: IBM, DELL, NASA, CERN i Rackspace) i użytkowników platformę OpenStack. Platforma OpenStack zyskuje na znaczeniu dzięki swojej elastyczności, a jej użytkownicy zwracają uwagę na jej następujące zalety:

 • Szybkie uruchamianie usług
  OpenStack umożliwia bardzo szybkie tworzenie i skalowanie usług i aplikacji IT. “Obecnie kiedy do naszego data center przychodzi dostawa nowych serwerów, możemy w ciągu 1 dnia uruchomić z nich działający klaster” - mówi Katarzyna Wiśniewska, project manager w SPNT
 • Wydajniejsze użycie zasobów
  wirtualizacja pozwala na tworzenie większej liczby usług wykorzystując tę samą liczbę serwerów fizycznych
 • Niski koszt (licencje opensource)
  wykorzystanie licencji typu opensource pozwala na znaczne obniżenie kosztu realizacji projektu
 • Możliwość szybkiego wprowadzenia nowej usługi
  OpenStack umożliwia rozszerzenie oferty o nowe usługi w zdecydowanie niższym czasie, co przekłada się na bezpośrednio na możliwość dynamicznie rozwijającym się rynku usług IT

„Wykorzystanie środowiska OpenStack pozwala stworzyć data center z prawdziwego zdarzenia oparte na rozwiązaniach software’owych” – mówi Adam Kuźmiński – CIO Softline.

“Obecnie kiedy do naszego data center przychodzi dostawa nowych serwerów, możemy w ciągu 1 dnia uruchomić z nich działający klaster” - mówi Katarzyna Wiśniewska, project manager w SPNT

W celu realizacji wymagań biznesowych stawianych rozwiązaniu konieczne było dostarczenie dodatkowych aplikacji uzupełniających platformę OpenStack – Billing, Selfserwis, Portal Klienta, Baza Wiedzy, PaaS (OpenShift), NOC.
Po zakończeniu fazy analizy na realizację całego systemu pozostało 6 miesięcy, a estymowane wytworzenie tych komponentów od zera wymagało by 2 lat. Dzięki wykorzystaniu komponentów z produktów własnych Softline udało się wdrożyć całe rozwiązanie w zakładanych terminach.

Rezultat/Wynik

Platforma C4C została uruchomiona na potrzeby klientów w styczniu 2016 roku. Spotkała się z bardzo dobrymi ocenami ze strony środowiska biznesowego oraz administracji publicznej. Od samego początku projektu zespoły SPNT i Softline pracowały wspólnie co złożyło się na końcowy efekt powodzenia projektu. Przy realizacji platformy C4C dewloperzy Softline korzystali z pomocy środowiska rozwijającego OpenStack’a, co wpłynęło na skrócenie niektórych prac oraz nabycie dogłębnej wiedzy dotyczącej zagadnień wirtualizacji. Nabyte doświadczenie pozwala Softline na oferowanie swoich usług w obszarze OpenStack i jego wykorzystania przez różnych klientów do realizacji ich partykularnych celów biznesowych. Pomyślne ukończenie projektu C4C zaowocowało również nowymi pomysłami dotyczącymi wprowadzenia nowych i rozwoju już istniejących usług opartych na w całości na platformie C4C.

„W niedalekiej przyszłości chcemy jak najefektywniej wykorzystać zasoby ludzkie i sprzętowe dla rozwoju usług opartych o środowisko OpanStack” – mówi Katarzyna Wiśniewska, menedżer Działu konsultingu ICT w SPNT.

Projekty