System 4mPOWER Finanse dla firmy pożyczkowej
logo

Klient

Optima Sp. z o.o. specjalizuje się w udzielaniu pożyczek gotówkowych. Firma jest częścią międzynarodowej grupy finansowej Dollar Financial Group, działającej na rynku usług finansowych od ponad 30 lat. Firma systematycznie rozszerza teren działania. Pracownicy firmy Optima to zespół ponad 1000 osób.

Kontekst wdrożenia

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój firmy oraz fakt dużej konkurencyjności sektora finansowego firma zdecydowała się na wdrożenie systemu IT wspierającego pracę i działania w terenie. Istotnymi czynnikami konkurencyjności na rynku finansowym są kompetencje, jakość, innowacyjność, wydajność i czas. Wybór stabilnego i dedykowanego rozwiązania IT do zarządzania grupą pracowników terenowych miał znaczenie dla podniesienia konkurencyjności firmy na rynku. Optima zdecydowała się na wdrożenie rozwiązania 4mPOWER Finanse.

Funkcjonalność systemu

System powstał na bazie silnika 4mPOWER działającego od lat skutecznie w innych branżach. Został on jednak obudowany funkcjami dedykowanymi dla sektora finansowego. System powstał w ścisłej współpracy ze specjalistami rynku finansowego odpowiadając na konkretne potrzeby. System został wdrożony w 2015 roku. Rozwiązanie 4mPOWER Finance wybrane przez Optima wspiera i ewidencjonuje pracę 3 głównych podmiotów: brokerzy, pośrednicy, POSy. System 4mPower wdrożony w Optima składa się między innymi z: CRM, wspierającego całą strukturę organizacyjną firmy (pracownicy terenowi i biurowi), zaawansowanego systemu planowania i optymalizacji pracy, systemu analitycznego, systemu do zarządzania wnioskami i umowami pożyczkowymi, RDM, systemu mapowego z geolokalizacją. System 4mPower został zintegrowany z systemami autorskimi Optimy poprzez Integra Softline. Integra pobiera informacje oraz agreguje w jednym systemie. Umożliwia wykonywanie działań wspierających między innymi kadrę zarządzającą: procesy analizy, zlecenia zadań (grupowe, automatyczne etc), targetowania oraz procesy działów marketingowych i telemarketingowych: reagowanie na zgłoszenia, ankiety, e-learning, wirtualny magazyn materiałów marketingowych, kampanie etc.

Korzyści

Główne korzyści wynikające z wdrożenia systemu to:

  • Wzrosty wydajności oraz komfortu pracy handlowców, brokerów, windykatorów i kadry zarządzającej
  • Skrócenie czasów planowania, raportowania i kontroli pracy
  • Usystematyzowanie oraz standaryzacja procesów i informacji
  • Usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

Projekty