System klasy Sales Force Automation
logo

Polkomtel S.A. to wiodący  operator sieci komórkowych w Polsce, rozpoznawany pod marką Plus GSM. Firma Polkomtel S.A. w 2008 roku rozpoczęła proces poszukiwania systemu klasy SFA/FFA poprzez zaproszenie do rokowań największych producentów tej klasy rozwiązań. Polkomtel S.A. oczekiwał jednej kompleksowej oferty, która obejmować miała również wdrożenie, późniejszy rozwój i utrzymanie systemu mobilnego i systemu wymiany elektronicznej danych przez okres 5 lat od zakończenia wdrożenia.

Kontekst wdrożenia

Polkomtel S.A. w ramach Departamentu Rynku Masowego (Kanału Nowoczesnej Dystrybucji) wymagał wdrożenia narzędzi informatycznych, które miały zapewnić między innymi:

 • wspomaganie pracowników kanałów Dystrybucji Nowoczesnej i Tradycyjnej w codziennej pracy
 • zarządzanie przedstawicielami handlowymi Kanału Nowoczesnej Dystrybucji oraz Tradycyjnej przez ich przełożonych Koordynatorów Kanału
 • umożliwienie precyzyjnego planowania i rozliczania poszczególnych pracowników z zadań
 • raportowania wyników sprzedażowych
 • raportowanie pracy Handlowców
 • umożliwienie pozyskania i gromadzenia informacji o stanach magazynowych produktów Polkomtel S.A.w rynku
 • umożliwienie wykonywania raportów produktowych
 • elektroniczną wymianę dokumentów rozliczeniowych z Partnerami

Wymagania biznesowe

Podstawowymi wymaganiami stawianymi przez Polkomtel S.A. była możliwość między innymi:

 • administracji systemem, zarządzania pracownikami, raportowania z systemu
 • działania Systemu zarówno na urządzeniu typu PDA, jak i smartphone
 • wykonywania zadanych zadań, nałożonych przez administratorów lub przełożonych zdefiniowanych z poziomu aplikacji
 • ewidencjonowanie wszelkich działań, które miały miejsce u danego klienta (punktu sprzedaży), podczas wizyty handlowej
 • gromadzenie informacji o stanach magazynowych, o sprzedaży dystrybutorów, re-dystrybutorów, Agentów, Subagentów, POS
 • zarządzanie danymi po stronie centralnej (poprawa danych, definicja słowników itd.)
 • raportowanie z systemu za pomocą narzędzi analitycznych
 • automatyczne pobieranie informacji przygotowanych przez poszczególnego dystrybutorów, re-dystrybutorów, agentów, subagentów, POS
 • możliwość określenia zasad wymiany danych (zakres dokumentów itd.)
 • integrację z Partnerami w zakresie w zakresie Wymiany Elektronicznej Danych
 • zarządzanie danymi w Systemie Wymiany Elektronicznych Danych

Warunki bezpieczeństwa

Polkomtel S.A. oczekiwał także od dostawcy stosowania ogólnych, powszechnie przyjętych norm, zaleceń, standardówi prawidłowych praktyk programistycznych przy projektowaniu, wdrożeniu, konfiguracji i utrzymaniu systemów, m.in. spełnienia warunków normy PN-ISO/IEC 17799 oraz PN-ISO /IEC13335, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o ochronie baz danych.

Wdrożenie

Długotrwały proces wyboru dostawcy systemu klasy SFA/FFA został poparty testami funkcjonalnymi i niezawodnością dostarczanej platformy 4mPOWER autorstwa Softline. Polkomtel S.A. wykorzystuje rozbudowaną wersję systemu 4mPOWER, obejmującą oprócz tradycyjnych funkcji sprzedażowych, kontrolingowych i zarządczych, mechanizm automatyzacji wymiany danych z partnerami handlowymi oraz monitoring pracowników.

Rozwój systemu

Polkomtel S.A.  w trakcie korzystania z systemu 4mPower, przekonując się o jakości systemu oraz jego stabilności, dąży do rozwoju oprogramowania o kolejne moduły. Na chwilę obecną Polkomtel S.A. korzysta z rozbudowanego systemu Programu Lojalnościowego, który komunikując się z systemem zewnętrznym, przesyła dane dzięki którym pracownicy mobilni mają możliwość szybkiej reakcji na zmiany rynkowe oraz nadzoru przypisanego punktu w programie lojalnościowym. Program Lojalnościowy "Zyskuj z Plusem" został wdrożony w Polkomtel S.A. przez Softline wraz z B2B Partner oraz Inmark 360. Obecnie trwają rozległe prace developerskie systemu 4mPower w odpowiedzi na nowe potrzeby Polkomtel S.A.

Projekty