System analizy sytuacji kolizyjnej statków
logo

Idea projektu

W toku prac badawczych prowadzonych na Akademii Morskiej w Szczecinie, opracowana została koncepcja systemu wspomagania decyzji nawigatora statku. Komercjalizacją idei oraz przygotowaniem odpowiednich algorytmów zajęła się firma Sup4Nav założona przez pracowników uczelni. Firma Softline została wybrana do przygotowania aplikacji użytkownika (nawigatora statku). Z uwagi na innowacyjność pomysłu, zleceniodawcom zależało na jak najszybszym wytworzeniu rozwiązania i zdobyciu pozycji lidera na rynku. Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się wytworzyć pierwszą, działającą wersję aplikacji w cztery miesiące.

Innowacja rynkowa

NAVDEC jest pierwszym i jedynym na świecie inteligentnym systemem klasy ECDIS w pełni rozwiązującym sytuację kolizyjną na wodzie. W czasie rzeczywistym przeprowadza analizę sytuacji nawigacyjnej, a w przypadku sytuacji kolizyjnej podpowiada nawigatorowi gotowe rozwiązanie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów.

W ramach aplikacji nawigatora na mapach cyfrowych (zgodnych ze standardem ENC) prezentowane są dane dotyczące pozycji macierzystego statku oraz statków i obiektów znajdujących się w pobliżu. System integruje dane z różnych źródeł m.in. anten GPS oraz komunikatów AIS i ARPA przesyłanych przez statki. Aplikacja oprócz podpowiadania sposobu rozwiązywania sytuacji kolizyjnych pozwala również zaplanować trasę podróży i monitorować jej przebieg. Ma rozbudowany system alarmów, które zwiększają bezpieczeństwo podróży, m.in. unika akwenów z niedostateczną głębokością. Zapewnia też zestaw narzędzi do manipulowania samą mapą – skalowanie, przesuwanie, obracanie, a także dodawanie własnych obiektów, czy dokonywanie pomiarów.

Aplikacja NAVDEC została przygotowana dla systemu operacyjnego Windows i napisana w języku C++, zgodnie z oczekiwaniami klienta. Korzysta z map cyfrowych w ramach licencji Jeppesen.

Nagrody

Navdec zdobył wiele nagród i wyróżnień, m.in. był finalistą programu Polski Wynalazek 2014 i finalistą StartupZone w ramach InfoShare 2016. Pilotażowe wdrożenia funkcjonują na kilku dużych jednostkach pływających, w tym na promach UnityLine. UnityLine jest też oficjalnym partnerem rozwiązania NAVDEC

Projekty